Liên hệ

SHP PLAZA
Địa chỉ: 12, Đường Lạch Tray, Phường Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng